Romanian

ISSN 2067-7839
ISSN Online: 2247 - 9376
ISSN - L: 2068 - 780X
Bucuresti

Archive

Volume XIV, No. 2/June 2023 - English version

download here

Volume XIV, No. 1/March 2023 - English version

download here

Volume XIII, No. 4/December 2022 - English version

download here

Volume XIII, No. 3/September 2022 - English version

download here

Volume XIII, No. 2/June 2022 - English version

download here

Volume XIII, No. 1/March 2022 - English version

download here

Volume XII, No. 4/December 2021 - English version

download here

Volume XII, No. 3/September 2021 - English version

download here

Volume XII, No. 2/June 2021 - English version

download here

Volume XII, No. 1/March 2021 - English version

download here

Volume XI, No. 4/December 2020 - English version

download here

Volume XI, No. 3/September 2020 - English version

download here

Volume XI, No. 2/June 2020 - - English version

download here

Volume XI, No. 1/March 2020- - English version

download here

Volume X, No. 4/December 2019- - English version

download here

Volume X, No. 3/September 2019- - English version

download here

Volume X, No. 2/June 2019- - English version

download here

Volume X, No. 1/March 2019- - English version

download here


Volume IX, No. 4/December 2018 - - English version

download here

Volume IX, No.3/September, 2018 - English version

download here

Volume IX, No.2/June, 2018 - English version

download here

Volume IX, No.1/March 2018 - English version

download here

 

Volume VIII, No.4/December 2017 - English version

download here

 

Volume VIII, No.3/September 2017 - English version

download here

 

 

Volume VIII, No.2/June 2017 - English version

download here

Volume VIII, No.1/March 2017 - English version

download here

Volume VII, No.4/December 2016 - English version

download here

 

Volume VII, No.3/September 2016 - English version

download here

Volume VII, No.2/June 2016 - English version

download here

Volume VII, No.1/March 2016 - English version - English version

download here


Volume VI, No.4/December 2015 - English version

download here

Volume VI, No.3/September 2015 - English version

download here


Volume VI, No.2/June 2015 - English version

download here

Volume VI, No.1/March 2015 - English version

download here

Volume V, No. 4/December 2014 - English version

download here

Volume V, No. 3/September 2014 - English version

download here

Volume V, No. 2/June 2014 - Romanian version

download here

Volume V, No. 2/June 2014 - English version

download here

Volume V, No. 1/March 2014 - English version

download here

Volume V, No. 1/March 2014 - Romanian version

download here

Volume IV, No. 4/December 2013 - English version

download here

Volume IV, No. 4/December 2013 - Romanian version

download here

 

Volume IV, No. 3/September 2013 - English version

download here

Volum IV Nr. 3/Septembrie 2013 - versiune in limba romana

descarca de aici

Volume IV, No. 2/June 2013 - English version

download here

Volumul IV, Nr. 2/Iunie 2013 - Versiune in limba Romana

descarca

Volume IV, No. 1/March 2013 - English version

download here

Volume IV, No. 1/March 2013 - Romanian version

download here

 

Volume III, No. 4/December 2012 - English version

download here

 


Volume III, No. 3/September 2012 - English version

download here

Volume III, No. 3/September 2012 - Romanian version

download here


Volume III, No. 2/June 2012 - English version

CONTENTS

THE REGGIO EMILIA CONCEPT OR DIFFERENT PERSPECTIVE ON PRESCHOOL EDUCATION IN KINDERGARTENS"
LEPICNIK VODOPIVEC

INTERACTIVE BOARD AND ITS POSSIBILITIES OF USAGE IN THE PRIMARY EDUCATION
MILAN KLEMENT
MARTINA RESKOVÂ

DO ADOLESCENTS HAVE IDENTITY? A CONCEPTUAL CRITIQUE
MAJID AMINI
NILOUFAR JAFARI

THE RELATION BETWEEN COMMUNICATION AND TRUTH IN TODAY'S WORLD
GABRIELA POHOATA

LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE ET LES ENJEUX DE LA FRANCOPHONIE AUJOURD'HUI
IULIANA PASTIN

CONSIDERATIONS ON THE NEW REFERENCE POINTS OF INTERCULTURAL EDUCATION IN SCHOOL
MARIA CONDOR

CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY AND ITS POSSIBLE APPLICATIONS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT
MONICA LICU

THE INCIDENCE OF EDUCATION ON MENTAL DEVELOPMENT. THE CULTURAL IMPRINT ON THE CONCEPT OF "SOCIAL SUCCESS"
COSTEL CHITES
SIMONA TRIFU

THE CHRISTIAN POETRY AND THE FORMATION OF AN INTERCULTURAL ATTITUDE. "THE LITTLE BLACK BOY" BY WILLIAM BLAKE
MAGDALENA DUMITRANA

EDUCATION OF PARENTS: AN INTERCULTURAL PROJECT OF THEMATIC APPROACH
OCTAVIA COSTEA

INTERPERSONAL COMMUNICATION WITHIN THE COMPANY: PREMISE OF SUCCESS FOR IT PROJECTS
DANIELA CARMEN LASCU

THE SOCIAL FUNCTIONS OF THE FAMILY
IONUT ANASTASIU

DIE "PSYCHOANALYTISCHE" AUFFASSUNG VON SUNDE
IONUT VLADESCU

THE PORTRAIT OF A HISTORIAN: GHEORGHE BRANCOVICI
MIHAELA DANIELA CIRSTEA

Volume III, No. 2/June 2012 - Romanian version

NOI DIMENSIUNI ALE EDUCATIEI INTERCULTURALE IN SCOALA

RELATIA DINTRE COMUNICARE SI ADEVAR IN LUMEA DE AZI
GABRIELA POHOATA

LA DIVERSITE LINGUISTIQUE ET LES ENJEUX DE LA FRANCOPHONIE AUJOURD'HUI
IULIANA PASTIN

CONSIDERATII PRIVIND NOILE REPERE ALE EDUCATIEI INTERCULTURALE IN SCOALA
MARIA CONDOR

PSIHOLOGIA INTERCULTURALA SI POSIBILITATILE EI DE APLICARE ÎN MEDIUL SCOLAR
MONICA LICU

INCIDENTA EDUCATIEI ASUPRA DEZVOLTARII PSIHICE. AMPRENTA CULTURALA ASUPRA CONCEPTULUI DE "REUSITA SOCIALA"
COSTEL CHITES
SIMONA TRIFU

POEZIA CRESTINA SI FORMAREA UNEI ATITUDINI INTERCULTURALE "BAIETELUL NEGRU" AL LUI WILLIAM BLAKE
MAGDALENA DUMITRANA

EDUCATIA PARINTILOR: UN PROIECT INTERCULTURAL DE DEMERSURI TEMATICE
OCTAVIA COSTEA

COMUNICAREA INTERPERSONALA IN CADRUL COMPANIEI: PREMIZA DE SUCCES IN PROIECTELE IT
DANIELA CARMEN LASCU

FUNCTIILE SOCIALE ALE FAMILIEI
IONUT ANASTASIU

ABORDAREA "PSIHANALITICA" A PACATULUI
IONUT VLADESCU

PORTRETUL UNUI CRONICAR: GHEORGHE BRANCOVICI
MIHAELA DANIELA CIRSTEA

 

Volume III, No. 1/march 2012 - English version

P. P. NEGULESCU - THE PHILOSOFER TEACHER, "STYLE AND MEASURE GIVER
GABRIELA POHOATA

CONSIGNMENT HISTORIC IN PEDAGOGY
VICTOR TVIRCUN

CHALLENGES FOR THE EDUCATION SYSTEM AND EDUCATIONAL POLICIES IN ROMANIA
ALEXANDRU RAZVAN HUZA
IOANA TINELA HUZA

THE CONTEXT FOR DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
FLORENTINA ALEXANDRU

MODERN WAYS OF APPROACHING MATHEMATICS IN SCHOOLS
COSTEL CHITES

MODERN APPROACHES TO MEMORY
LICU MONICA

INTERACTION LITERARY TEXT - PRESCHOOLER IN TEACHING SITUATIONS OF ORAL COMMUNICATION
OCTAVIA COSTEA

SOME APPROACHES TO HUMAN RIGHTS EDUCATION - IN RELATION TO THE JAPANESE CHARACTER OF HUMAN RIGHTS EDUCATION
SHUJI IKUTA

THE PROGRESS OF MEDIA TECHNOLOGY IN JAPAN, COLD WAR TO 2011
SHAWN R. WHITE

SUBJECTIVITY AND SPACE IN HARUKI MURAKAMI'S FICTIONAL WORLD
ADELINA VASILE

HIGUCHI ICHIYO'S TAKEKURABE: ITS RECEPTION IN CONNECTION WITH POST-WAR EDUCATION
KAYO SASAO

 

Volumul III, Nr. 1/martie 2012 - Versiune in limba romana

P.P. NEGULESCU - PROFESORUL FILOSOF "DATATOR DE STIL SI DE MASURA"
GABRIELA POHOATA

CONSEMNAREA ISTORICITATII IN PEDAGOGIE
VICTOR TVIRCUN

PROVOCARI PENTRU SISTEMUL DE INVATAMANT SI POLITICILE EDUCATIONALE DIN ROMANIA
ALEXANDRU RAZVAN HUZA
IOANA TINELA HUZA

CONTEXTUL DE FORMARE A COMPETENTEI DE COMUNICARE INTERCULTURALA
FLORENTINA ALEXANDRU

UTILITATEA ACCESARII INTERNETULUI IN FACILITAREA CONEXIUNII STIINTA - ARTA (STUDIU APLICATIV. PUNCT DE PORNIRE: "NUMARUL DE AUR"
COSTEL CHITES

ABORDARI MODERNE ALE MEMORIEI
LICU MONICA

INTERACTIUNEA TEXTUL LITERAR - COPILUL PRESCOLAR IN SITUATII DIDACTICE DE COMUNICARE ORALA
OCTAVIA COSTEA

SOME APPROACHES TO HUMAN RIGHTS EDUCATION - IN RELATION TO THE JAPANESE CHARACTER OF HUMAN RIGHTS EDUCATION
SHUJI IKUTA

THE PROGRESS OF MEDIA TECHNOLOGY IN JAPAN, COLD WAR TO 2011
SHAWN R. WHITE

SUBJECTIVITY AND SPACE IN HARUKI MURAKAMI'S FICTIONAL WORLD
ADELINA VASILE

HIGUCHI ICHIYO'S TAKEKURABE: ITS RECEPTION IN CONNECTION WITH POST-WAR EDUCATION
KAYO SASAO

 

Volume II, No. 4/december 2011 - Romanian version

TITU MAIORESCU - MENTORUL FILOSOFILOR ROMANI DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
GABRIELA POHOATA

SOCIALIZAREA PRIN VALORI; VALORI DE FINALITATE SI VALORI DE RANDAMENT
DUMITRU BORTUN

EXPERIENTA DE GRUP IN CALITATE DE FACTOR AL SOCIALIZARII
IONUT ANASTASIU

STUDIU COMPARATIV PRIVIND FINALITĂȚILE EDUCAȚIEI PREȘCOLARE ȘI PRIMARE ÎN SISTEMUL ROMÂNESC DE ÎNVĂȚĂMÂNT
VENERA-MIHAELA COJOCARIU

DESENUL PERSOANEI - TESTUL MACHOVER - ȘI ROLUL LUI ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL
MONICA LICU

MODELE ȘI DEMERSURI DE LECTURĂ ÎN ȘCOALĂ
OCTAVIA COSTEA

MEDIUL EDUCAȚIONAL ÎNTRE OMOGENITATE ȘI DIVERSITATE CULTURALĂ
FLORENTINA ALEXANDRU

RECONSIDERAREA RELAȚIEI DINTRE ÎNVĂȚAREA FORMALĂ ȘI CEA INFORMALĂ A LIMBII ENGLEZE ÎN SISTEMUL UNIVERSITAR
LAURA IOANA COROAMĂ

SINERGIA DINTRE CUNOAȘTERE, CREATIVITATE, CERCETARE, INOVARE ȘI EDUCAȚIE
MIHAELA MUREȘAN

E-LEARNING - POSIBIL RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE CU CARE SE CONFRUNTĂ ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
CONSTANȚA AURELIA CHIȚIBA

ÎNVĂȚAREA COMBINATĂ - BLENDED LEARNING: DE LA CONCEPT CĂTRE IMPLEMENTARE
LUIZA CARAIVAN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT - NEW CHALLENGES IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
DINA MARIA LUT

IMPORTANȚA CAPITALULUI UMAN, RESPECTIV A EDUCAȚIEI ACESTUIA ÎN CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII DIN PERSPECTIVA "STRATEGIEI UE 2020"
JANETA WEISZ

 

 

Volume II, No. 4/december 2011 - English version

TITU MAIORESCU - THE MENTOR OF ROMANIAN PHILOSOPHERS FROM THE SECOND HALF OF XIXTH CENTURY
GABRIELA POHOATA

SOCIALIZATION THROUGH VALUES: GOAL VALUES AND PERFORMANCE VALUES
DUMITRU BORTUN

THE EXPERIENCE OF GROUP AS A FACTOR OF SOCIALIZATION
IONUT ANASTASIU

COMPARATIVE STUDY ON THE FINALITIES OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION IN THE ROMANIAN EDUCATIONAL SYSTEM
VENERA-MIHAELA COJOCARIU

"DRAW A MAN" - MACHOVER TEST - AND ITS ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
MONICA LICU

READING MODELS AND APPROACHES IN SCHOOL
OCTAVIA COSTEA

THE EDUCATIONAL CONTEXT BETWEEN HOMOGENEITY AND CULTURAL DIVERSITY
FLORENTINA ALEXANDRU

RECONSIDERING THE RELATION BETWEEN THE FORMAL AND INFORMAL LEARNING OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
LAURA IOANA COROAMA

DISTORTIONS OF TIME AND SPACE IN JAPANESE LITERATURE - FROM A NEW PERCEPTION OF LITERATURE AND CULTURE TO A NEW CONCEPTION OF EDUCATION
IULIA WANIEK

SYNERGY AMONG KNOWLEDGE, CREATIVITY, RESEARCH, INNOVATION AND EDUCATION
MIHAELA MURESAN

E-LEARNING - A POTENTIAL ANSWER FOR HIGHER EDUCATION'S CHALLENGES
CONSTANTA AURELIA CHITIBA

BLENDED LEARNING: FROM CONCEPT TO IMPLEMENTATION
LUIZA CARAIVAN

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT - NEW CHALLENGES IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
DINA MARIA LUT

 

Volume II, No. 3/September 2011 - English version

ION PETROVICI - PHILOSOPHER AND PROFESSOR "CONSCIOUS IN A CONFOUNDED WORLD"
GABRIELA POHOAȚĂ

ISSUES OF THE LITERARY TEXT RECEPTION IN SCHOOL
OCTAVIA COSTEA

THE FOREIGN LANGUAGE TEACHER - A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF A TRANSNATIONAL CAREER
FLORENTINA ALEXANDRU

POUR UNE DESCRIPTION DES MANUELS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE - UNE NÉCESSITÉ DANS LA PRÉPARATION PÉDAGOGIQUE DES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DE LANGUES ET LITTÉRATURES ÉTRANGERES
IULIANA PASTIN

THE PRINTING REVOLUTION AND THE BEGINNING OF MODERN TIME
NIADI-CORINA CERNICA

THE EFFECTS OF THE NATURAL DISASTER ON JAPAN'S ECONOMY AND FEW MEASURES TO ECONOMIC RECOVERY
GEORGETA ILIE

EDUCATION, MENTALITY AND CULTURE IN THE INTERNET ERA
ELENA IANOS-SCHILLER

MODERN APPROACHES TO INTELLIGENCE
MONICA LICU

KEY PRINCIPLES FOR DESIGNING EFFECTIVE LEARNING ENVIRONMENTS
CLAUDIA VLAICU

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL COUNSELING
MARIA CONDOR
CHIRA MONICAVolumul II, Nr. 3/Septembrie 2011 - Versiune in limba romana

PRIMA SCOALA ROMANEASCA
ALEXANDRU SURDU

ION PETROVICI - PROFESORUL FILOSOF "LUCID INTR-O LUME BUIMACA"
GABRIELA POHOATA

ASPECTE ALE RECEPTARII TEXTULUI LITERAR IN SCOALA
OCTAVIA COSTEA

PROFESORUL DE LIMBI STRAINE - UN FACTOR CHEIE IN DEZVOLTAREA UNEI CARIERE PROFESIONALE TRANSNATIONALE
FLORENTINA ALEXANDRU

POUR UNE DESCRIPTION DES MANUELS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE - UNE NÉCESSITÉ DANS LA PRÉPARATION PÉDAGOGIQUE DES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DE LANGUES ET LITTÉRATURES ÉTRANGERES
IULIANA PASTIN

REVOLUTIA TIPARULUI SI INCEPUTUL MODERNITATII
NIADI-CORINA CERNICA

EDUCATIE, MENTALITATE SI CULTURA
ELENA IANOS-SCHILLER

ABORDARI MODERNE ALE INTELIGENTEI
MONICA LICU

PRINCIPII CHEIE PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE INVATARE EFICIENT
CLAUDIA VLAICU

CONSILIEREA SCOLARA SI PROFESIONALA
MARIA CONDOR
CHIRA MONICA


Volumul II, Nr. 2/IUNIE 2011

NEOARISTOTELISMUL SCOLASTIC LA ACADEMIILE DOMNEȘTI
ALEXANDRU SURDU

MIRCEA ELIADE - PROFESORUL CU VOCATIA UNIVERSALITATII "CETATEAN AL LUMII"
GABRIELA POHOATA

CE ÎNSEAMNA SA FII PROFESOR...
MADALINA TOMESCU

FAMILIA SI SCOALA PRIVITI CA - AGENTI AI SOCIALIZARII
IONUT ANASTASIU

CRIZA PERSONALITATII ÎN ADOLESCENTA
MARIA CONDOR
MONICA CHIRA

CALITATEA FORMARII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINTA A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE
ELENA ZAMFIR

REFORMA INVATAMANTULUI LIMBILOR STRAINE IN UNIVERSITATILE DIN ROMANIA
VIOLETA NEGREA

MANAGEMENTUL COMUNICARII INTERCULTURALE
OCTAVIA COSTEA

REVOLUTIA TIPARULUI SI ÎNCEPUTUL EPOCII MODERNE
NIADI-CORINA CERNICA

CONCEPTUL DE ORGANIZATIE BAZATA PE CUNOASTERE IN MEDIUL ECONOMIC ACTUAL
LUCIA OVIDIA VREJA

Volume II, No. 2/June 2011 - English version

MIRCEA ELIADE - THE PROFESSOR WITH THE VOCATION OF UNIVERSALITY, A "CITIZEN OF THE WORLD"
GABRIELA POHOAȚĂ

FAMILY AND SCHOOL UNDERSTOOD AS AGENTS OF SOCIALIZATION
IONUT ANASTASIU

MANAGEMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
OCTAVIA COSTEA

THE CONCEPT OF KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION WITHIN THE PRESENT ECONOMIC ENVIRONMENT
LUCIA OVIDIA VREJA

ESP TEACHING REFORM OF ROMANIAN ACADEMIC EDUCATION
VIOLETA NEGREA

THE PRINTING REVOLUTION AND THE BEGINNING OF MODERN TIME
NIADI-CORINA CERNICA

WHAT DOES IT MEAN TO BE A TEACHER
MADALINA TOMESCU

PERSONALITY CRISIS IN ADOLESCENCE
MARIA CONDOR
MONICA CHIRA

Volumul II, Nr. 1/martie 2011

LUCIAN BLAGA - PROFESORUL CREATOR DE SISTEM FILOSOFIC
GABRIELA POHOAȚĂ

ROLUL CULTURII ÎN CONFIGURAREA GUSTULUI ȘI A ATITUDINII ESTETICE
LOREDANA BOȘCA

CONCEPTE GENERALE ALE COMUNICĂRII INTERCULTURALE - CULTURĂ ȘI LIMBĂ
FLORENTINA ALEXANDRU

COMUNICARE ȘI CONFLICT - O ABORDARE INTERCULTURALĂ
VLADIMIR-AURELIAN ENĂCHESCU
CRISTIAN FLOREA
CRISTINA EMILIA CIOVICA

EDUCAȚIE ȘI TRANSDISCIPLINARITATE
CORINA MATEI

POLITICI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII EDUCAȚIEI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE
CEZAR MILITARU
ADINA PAVEL
ADRIANA ZANFIR

PROBLEMELE ETICE ALE GLOBALIZĂRII
NIADI CERNICA

CADRUL DIDACTIC UNIVERSITAR, CONSILIER PENTRU CARIERĂ?
RAMONA RICHIȚEANU-NĂSTASE

DEZVOLTAREA UNUI APARAT CRITIC PENTRU COMPORTAMENTUL ECONOMIC AL ACTORILOR SOCIALI ÎN RAPORT CU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
OVIDIU MĂNTĂLUȚĂ

EVOLUȚII ÎN SISTEMELE MANAGERIALE
OCTAVIA COSTEA

IMPORTANȚA OPERAȚIILOR MENTALE ÎN FORMAREA NOȚIUNILOR
MARIA CONDOR MONICA CHIRA

Volume II, No. 1/March 2011 - English version

LUCIAN BLAGA - PROFESSOR, THE CREATOR OF THE PHILOSOPHICAL SYSTEM
GABRIELA POHOAȚĂ

MORAL VALUES AND FAITH
VASILE MACOVICIUC

THE ROLE OF CULTURE IN SHAPING AESTHETIC TASTE AND ATTITUDE
LOREDANA BOȘCA

GRUNDBEGRIFFE DER INTERKULTURELLEN KOMMUNIKATION - KULTUR UND SPRACHE
FLORENTINA ALEXANDRU

COMMUNICATION AND CONFLICT - AN INTERCULTURAL APPROACH
VLADIMIR-AURELIAN ENĂCHESCU
CRISTIAN FLOREA
CRISTINA EMILIA CIOVICĂ

EDUCATION AND TRANSDISCIPLINARITY
CORINA MATEI

POLICIES ON EDUCATION QUALITY WITHIN THE EUROPEAN UNION
CEZAR MILITARU
ADINA PAVEL
ADRIANA ZANFIR

THE ETHICAL PROBLEMS OF GLOBALIZATION
NIADI CERNICA

UNIVERSITY TEACHER, THE CAREER COUNSELOR OF STUDENTS?
RAMONA RICHIȚEANU-NĂSTASE

DEVELOPING A CRITICAL APPARATUS FOR THE ECONOMIC BEHAVIOR OF SOCIAL ACTORS IN RELATION TO EDUCATION100
OVIDIU MĂNTĂLUȚĂ

THE LOGIC OF SOCIAL DEVELOPMENT AND E-LEARNING ENVIRONMENTS
OCTAVIA COSTEA

THE IMPORTANCE OF MENTAL OPERATIONS IN FORMING NOTIONS
MARIA CONDOR
MONICA CHIRA

Volumul I, Nr. 4/decembrie 2010

ROLUL EDUCAȚIEI ÎN PREGĂTIREA PENTRU VIITOR ÎN EUROPA,
GEORGETA ILIE

DIMITRIE CANTEMIR - O VIZIUNE EUROPEANĂ ASUPRA EDUCAȚIEI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

VALENȚE EDUCATIVE ALE MOMENTULUI ISTORIOGRAFIC DIMITRIE CANTEMIR ÎN ȘCOALĂ
OCTAVIA COSTEA

DIMITRIE CANTEMIR - PRECURSOR AL SOCIETĂȚII BAZATE PE CUNOAȘTERE
ELENA IANOȘ-SCHILLER

CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU - CREATOR DE ȘCOALĂ FILOSOFICĂ ROMÂNEASCĂ
GABRIELA POHOAȚĂ

MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN SISTEMELE EDUCAȚIONALE, UN DEMERS SPRE PERFORMATIVITATEA POLITICILOR ȘCOLARE
OVIDIU MĂNTĂLUȚĂ

TENDINȚE PARADIGMATICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR. O ANALIZĂ CRITICĂ A MODELULUI PARADIGMA ÎNVĂȚĂRII
VIOLETA MARIA ȘERBU

COMUNICAREA ÎN MEDII PLURICULTURALE ȘI PLURILINGVE
FLORENTINA ALEXANDRU

PROGRES TEHNOLOGIC PRIN EVALUAREA ȘI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚII DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
GABRIEL I. NĂSTASE
DRAGOȘ IONUȚ G. NĂSTASE

DIMENSIUNI TEORETICE ALE COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL ECONOMIEI SOCIALE
CORINA CACE
VLADIMIR AURELIAN ENĂCHESC

PROGRAME OPȚIONALE DE EDUCAȚIE ECONOMICĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
CHRISTINA MARTA SUCIU
MARIA LIANA LĂCĂTUȘ
CAMELIA STAICULESCU

Vol. I, Nr. 4/december 2010 - English version

THE ROLE OF EDUCATION IN PREPARING FOR FUTURE IN EUROPE
GEORGETA ILIE

DIMITRIE CANTEMIR - AN EUROPEAN PERSPECTIVE OF EDUCATION
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

EDUCATIONAL VALENCES OF THE HISTORIOGRAPHY MOMENT DIMITRIE CANTEMIR IN SCHOOL
OCTAVIA COSTEA

DIMITRIE CANTEMIR - A FORERUNNER OF A SOCIETY OF KNOWLEDGE
ELENA IANOȘ-SCHILLE

CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU - A FOUNDER OF THE ROMANIAN SCHOOL OF PHILOSOPHY
GABRIELA POHOAȚĂ

THE MANAGEMENT OF RISKS IN EDUCATIONAL SYSTEMS - AN APPROACH TO PERFORMATIVITY FOR SCHOOL POLICIES
OVIDIU MĂNTĂLUȚĂ

PARADIGMATIC TRENDS IN HIGHER EDUCATION. A CRITICAL ANALYSIS OF THE LEARNING PRADIGM MODEL
VIOLETA MARIA ȘERB

THE COMMUNICATION IN MULTICULTURAL AND MULTILINGUAL CONTEXTS
FLORENTINA ALEXANDRU

ARETE AND THE QUEST FOR HUMAN EXCELLENCY
NICOLAE SĂCĂLIȘ

PROGRESS THROUGH TECHNOLOGY EVALUATION AND UTILIZATION OF BUSINESS RESULTS RESEARCH AND DEVELOPMENT-INNOVATION
GABRIEL I. NĂSTASE
DRAGOȘ IONUȚ G. NĂSTASE

THEORETICAL MEASURES OF SKILLS IN SOCIAL ECONOMY
CORINA CACE
VLADIMIR AURELIAN ENĂCHESCU

ECONOMIC EDUCATION SCHOOL-BASED CURRICULUM AND EQUAL OPPORTUNITIES IN PRE-UNIVERSITY EDUCATION
CHRISTINA MARTA SUCIU
MARIA LIANA LĂCĂTUȘ - CAMELIA STAICULESCU


Volume I, No. 3/September 2010 - English version

download here

Volumul I, Nr. 3/Septembrie 2010 - Versiune in limba Romana

descarca

Volumul I, Nr. 2/iunie 2010

NAE IONESCU ȘI ȘCOALA FILOSOFICĂ ROMÂNEASCĂ
GABRIELA POHOATA

CHRISTINE HALL, 'PANCOSMIC' CHURCH - SPECIFIC ROMÂNESC; ECCLESIOLOGICAL THEMES IN NICHIFOR CRAINIC'S WRITINGS BETWEEN 1922 AND 1944
MIHAIL SPĂTĂRELU

LINGUISTIC EDUCATION AND INTERCULTURALITY
CRISTINA NICOLAESCU

FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ ÎN PREGĂTIREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR DE LIMBI STRĂINE
FLORENTINA ALEXANDRU

DELIMITAREA TERMINOLOGIILOR DE SPECIALITATE
CRISTINA ATHU

OBSERVAȚII PRIVIND COMPONENTA LEXICO-SEMANTICĂ ÎN FORMULAREA TITLULUI JURNALISTIC
ADRIANA DĂNILĂ

ROLUL CULTURII ȘI AL COMUNICĂRII ÎNTR-O LUME CONFLICTUALĂ
CRISTINA RHEA

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ
MARIA CONDOR

CARACTERIZAREA FLAGELULUI DROGURILOR LA NIVEL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL
NICOLETA-ELENA BUZATU

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ UNIVERSITARĂ, VECTOR AL DEZVOLTĂRII CUNOAȘTERII
GABRIEL I. NĂSTASE

Vol. I, Nr. 2/iunie 2010 - English version

NAE IONESCU AND THE ROMANIAN PHILOSOPHY SCHOOL
GABRIELA POHOATA

NAE IONESCU ȘI ȘCOALA FILOSOFICĂ ROMÂNEASCĂ
GABRIELA POHOATA

CHRISTINE HALL, 'PANCOSMIC' CHURCH - SPECIFIC ROMÂNESC; ECCLESIOLOGICAL THEMES IN NICHIFOR CRAINIC'S WRITINGS BETWEEN 1922 AND 1944
MIHAIL SPĂTĂRELU

LINGUISTIC EDUCATION AND INTERCULTURALITY
CRISTINA NICOLAESCU

SPECIAL TERMINOLOGIES DELIMITAION
CRISTINA ATHU

DELIMITAREA TERMINOLOGIILOR DE SPECIALITATE
CRISTINA ATHU

THE ROLE OF CULTURE AND COMMUNICATION IN A CONFLICTUAL WORLD
CRISTINA RHEA

ROLUL CULTURII ȘI AL COMUNICĂRII ÎNTR-O LUME CONFLICTUALĂ
CRISTINA RHEA

EMOTIONAL INTELLIGENCE
MARIA CONDOR
MONICA CHIRA

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ
MARIA CONDOR
MONICA CHIRA

CHARACTERIZING THE NARCOTIS FLAGELLUM TO AN INNER AND INTERNATIONAL SCALE
NICOLETA-ELENA BUZATU

CARACTERIZAREA FLAGELULUI DROGURILOR LA NIVEL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL
NICOLETA-ELENA BUZATU

SCIENTIFIC RESEARCH UNIVERSITY VECTOR DEVELOPMENT KNOWLEDGE
GABRIEL I. NĂSTASE

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ UNIVERSITARĂ, VECTOR AL DEZVOLTĂRII CUNOAȘTERII
GABRIEL I. NĂSTASE

Volumul I, Nr. 1/martie 2010

DE LA HOMER LA NICOLAE IORGA SAU O POSIBILĂ PLEDOARIE PRO MENTOR
CORINA ADRIANA DUMITRESCU

ÎNSPRE O NOUĂ FILOSOFIE A EDUCAȚIEI
GABRIELA POHOAȚĂ

MODELELE DE PROIECTARE A REFORMEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
SORIN CRISTEA

PROBLEME ALE SISTEMULUI DE
GABRIEL I. NĂSTASE,
DAN C. BADEA

“5 PAȘI PENTRU A ÎNVĂȚA ÎMPREUNĂ ISTORIE” – UN POSIBIL CROCHIU METODOLOGIC
LIDIA STANCIU

GHEORGHE ASACHI - INIȚIATOR AL OPERELOR DE ARTĂ ILUSTRATOARE ALE IMAGINARUL ISTORIC
CORINA ȚUCU

RECEPTAREA OPEREI LUI MIRCEA ELIADE ÎN ITALIA: UN BILANȚ CRITIC
ROBERTO SCAGNO

CERCETAREA PEDAGOGICĂ
MARIA CONDOR,
EMILIA CONDURACHE,
ANAMARIA CARMEN NICOLESCU

STUDIU DE CAZ:– UN NOU CONCEPT DE ȘCOALĂ ÎN PEISAJUL EDUCAȚIONAL ROMÂNESC (“LICEUL INTERNAȚIONAL DE INFORMATICÔ)
RAGIP GÖKÇEL

OPINII PRIVIND STUDIULUI DISCIPLINEI „CRIMINALISTICÔ ÎN FACULTĂȚILE DE DREPT
GHEORGHE PĂȘESCU

THE POLITICS OF HIGHER EDUCATION HE REFORMS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: MAJOR THEMES IN THE LITERATURE
LUCIA PĂDURE

ELEMENTE DE REFORMĂ LA NIVELUL SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA
MĂDĂLINA TOMESCU\

LEADERSHIP PEDAGOGIC: POSIBILE VARIABILE DE LECTURĂ PENTRU PROFESORI
FILIP STANCIU

 

 

 

   

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.